فروشگاه اینترنتی گنی شاپ

فناوری اطلاعات پرند

برای آی تی من ها بن بستی وجود ندارد ، چون بر این باورند که : یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت

پیش بینی فوتبال
یکشنبه 21 بهمن 1386

قابلیت هاى فناورى اطلاعات

 Monday 2 January 2007

در گفت و گو با فریدون قاسم زاده
عضو هیأت علمى دانشگاه صنعتى شریففناورى اطلاعات (
Information Technology) به عنوان یکى از سه فناورى نوین متحول کننده در سالیان اخیر است. این فناورى کاربردها و قابلیت هایى دارد که تا حد زیادى از دید ما مغفول مانده و یا حداقل شرایط لازم را فراهم نیاورده ایم تا از این قابلیت ها بهره گیریم. در گفت و گو با دکتر فریدون قاسم زاده، استاد دانشگاه صنعتى شریف به سطح و میزان استفاده جامعه ما از این دستاورد بشرى توجه شده است. گفت و گو با او درپى مى آید.


فناورى اطلاعات به همراه سایر فناورى هاى نوین درتحول و پیشرفت جهان، نقش مهمى ایفا کرده است. در این زمینه، فناورى اطلاعات از ابتدا تاکنون چه روندى را تجربه کرده که هم اینک گفته مى شود، انقلاب اطلاعاتى به وقوع پیوسته است؟
به طور کلى عملکرد سازمان ها اعم از بنگاههاى اقتصادى و دولت ها که وظایف ملى را به عهده دارند، با دو عنصر اثر بخشى (
Effectiveness) و کارایى (Efficiency) ارزیابى مى شود. اثربخشى به این معنا است که یک سازمان به اهداف ازپیش تعیین شده دست یابد.
براى مثال ممکن است هدف یک شرکت خودروسازى تولید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال باشد. اگر این شرکت به این سطح از تولید برسد، اثربخشى آن صددرصد است. تحقق آن هدف، شرط لازم است ولى شرط کافى نیست. شرط کافى این است که این شرکت بتواند محصولاتش را با قیمت مناسب به بازار عرضه کند. اگر دراین زمینه هم شرکت مذکور موفق عمل کند از کارایى لازم برخوردار است.
جالب است بدانید تئورى هاى نوین مدیریت صرفاً به این دو عنصر اکتفا نمى کنند.
بنابراین بعد سومى هم مطرح مى شود که با استفاده از متدولوژى علمى جدیدى طراحى شده و به آن کارت امتیازى متوازن یا
B.S.C (Balanced Score Card) مى گویند. اگر ما براى تحقیق و توسعه بودجه اختصاص ندهیم، آموزش و رفاه افراد سازمان را نادیده بگیریم، به دلیل کاهش هزینه در کوتاه مدت، کارایى خود را افزایش داده ایم ولى در درازمدت رقبایى که به آن موارد توجه کرده اند، محصولات جدیدى عرضه کرده و محصول ما را منسوخ مى کنند.
از این رو، امروزه مدیران با استفاده از کارت امتیازى متوازن که در دانشگاه هاروارد توسعه داده شده، سعى مى کنند بین اهداف فردى، گروهى و سازمانى و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت سازگارى ایجاد کنند.
در اینجا باید پرسید، فناورى اطلاعات چه نقشى دراین میان دارد. اولین بار در اواسط قرن بیستم فناورى اطلاعات توسط شرکت هاى بزرگى مثل «آى.بى.ام» مطرح شد و تولید نرم افزارهایى که کارایى سازمان را بالا ببرد در دستور کار قرار داشت.
به همین دلیل نرم افزارهایى مانند سیستم انباردارى و سیستم پرداخت حقوق و دستمزد و یا سیستم حسابدارى عرضه شد. با استفاده از این نرم افزارها هزینه سازمان کاهش یافته و درنتیجه کارایى آن افزایش مى یافت.
در مرحله دوم حیات فناورى اطلاعات موضوع اثربخشى موردتوجه قرارگرفته و استفاده از این فناورى براى افزایش احتمال دسترسى به اهداف مطرح مى شود و سیستم هاى اطلاعاتى جدیدى مثل سیستم هاى پشتیبانى تصمیم (
DSS) و سیستم هاى خبره (ES) براى کمک به مدیران و تحلیلگران ارائه مى شود. یک پزشک با استفاده از یک سیستم خبره مطمئن مى شود که درجریان مداواى بیمار موردمهمى از قلم نمى افتد.
در سالهاى آخر قرن بیستم فناورى اطلاعات وارد مرحله سوم عمر خود شده و با ورود سیستم هاى اطلاعاتى استراتژیک، تحولى عظیم به وقوع پیوست.
در این مقطع، وضعیت به گونه اى شده که سازمان ها بدون استفاده از این نوع سیستم ها قادر به رقابت نیستند و درنتیجه بى توجهى به آن، بعضاً دچار اضمحلال مى شوند.
دراجلاس سران کشورهاى جهان که به ابتکار سازمان ملل و به مناسبت آغاز هزاره سوم برگزارشد، «اعلامیه هزاره» به تصویب رسید و بر نقش سازنده توسعه و ریشه کنى فقر تأکید شد. در سال ۲۰۰۱ مجمع عمومى سازمان ملل در اعلامیه اى، خواستار برگزارى اجلاس سران درمورد جامعه اطلاعاتى شد و براستفاده از فناورى اطلاعات در تحقق اهداف یادشده تأکیدکرد. درعرصه عمومى فناورى اطلاعات چه سیرى را پیمود که رسیدن به معیارهاى جامعه اطلاعاتى تبدیل به دغدغه همه کشورها شد؟
استفاده از محاسن فناورى اطلاعات در گذشته به دلیل هزینه بسیار بالاى کامپیوترها عمدتاً مورداستفاده شرکت هاى بزرگ و متوسط بود. پروژه اینترنت هم ابتدا با مقاصد نظامى شروع شده و سپس مورداستفاده دانشگاهها قرارگرفت و در ابتدا هیچگونه مصرف تجارى درنظرنبود. درآن زمان کسانى قادر به استفاده از اینترنت بودند که تحصیلات کامپیوترى داشته و اصولاً براى جلوگیرى از فروپاشى شبکه به دلیل کمبود عرضه پهناى باند، استفاده از اینترنت در کار تجارى ممنوع بود. اما وقتى که «وب» ابداع شد و اینترنت کاربرد عمومى پیداکرد تحول عظیمى به وقوع پیوست. با این ابداع که اواسط دهه ۱۹۹۰ توسط آقاى تیم برنرز لى (
Tim Berners-Lee) صورت گرفت، استفاده از اینترنت به دلیل سهولت به تجارت و مدارس و مهدکودک ها سرایت کرد.
این ورود به عصر جدید را بشدت افزایش داد. عصرى که به آن عصر اطلاعاتى یا جامعه اطلاعاتى مى گوییم. قبل ازاختراع آقاى گوتنبرگ هم، تکثیر کتاب ازطریق دست نویسى صورت مى گرفت ولى با اختراع صنعت چاپ، دیگر نیازى به تکثیر ازطریق دست نویسى نبود. ما در عصر اطلاعات مى توانیم یک فایل الکترونیکى از محتواى موردنظر درست کنیم و میلیون ها نفر از آن در آن واحد استفاده کنند، بدون اینکه نیازى به تکثیر داشته باشیم و یا با قطع درختان به محیط زیست صدمه واردکنیم. ما وارد عصرى شده ایم که هرکسى از هرجایى، در هر زمانى مى تواند اکثر کارهایى را که قبلاً باید در عالم فیزیکى با دشوارى انجام دهد در عالم مجازى به سهولت همان کار را انجام دهد. این تغییر ناگهانى و درواقع یک انقلاب در زندگى بشر است. زیرا به سرعت، شکل زندگى بشر را تغییر داده است.
در جامعه اطلاعاتى، ما مى توانیم وقتى درخانه مان هستیم ازطریق اینترنت از حساب خودمان در بانک پولى برداریم، قبض آب و برق و تلفن خود را پرداخت کنیم و نیازى به مراجعه به بانک نداشته باشیم. حتى مى توانیم در هر ساعت از شبانه روز و حتى روزهاى تعطیل اقدام به دریافت خدمات از دولت ازجمله اخذ ویزا کنیم و یا در هر زمان که بخواهیم از بازار بورس، سهام دلخواه را بخریم.
در سال ۱۹۹۵ درکل جهان فقط چندهزار سایت وجودداشت و کلمه تجارت الکترونیکى (-
E _Commerce) به مفهوم امروزى آن ابداع نشده بود. اصطلاح تجارت الکترونیکى امروزه به این دلیل رایج شده که اینترنت تجارت از این طریق را دراختیار عموم مردم قرارداده است.
اصطلاح دولت الکترونیکى (
E _Government) حدوداً در سال ۲۰۰۰ ابداع شد. برخى از کشورهاى توسعه نیافته تصور مى کردند دولت الکترونیکى دولت آلترناتیوى است که باید با آن مقابله کنند اما بعدها فهمیدند دولت الکترونیکى به مفهوم ارائه اطلاعات و خدمات به مردم ازطریق فناورى اطلاعات است. کشورهایى که زمینه فرهنگى، فنى و زیرساختى لازم را به وجود آورده بودند به سرعت پیشرفت کردند ولى متأسفانه این اتفاق در بسیارى ازکشورها همچون کشور ما رخ نداد.
به اعتقاد من اگر مى توانستیم با امکانات موجود به اندازه صد واحد پیشرفت کنیم، امروز کمتر از ۱۰ واحد پیشرفت کرده ایم و درنتیجه هرچند در بعد زیرساخت ها ضعف هاى جدى وجوددارد ولى عدم پیشرفت ما بیشتر به مسائل مدیریتى برمى گردد تا زیرساخت ها.
مسأله مهم دیگر درخصوص اینترنت این است که امروزه در کشورهاى توسعه یافته موضوع شکاف دیجیتالى پیش آمده است. زیرا کسانى که دسترسى به اینترنت دارند، بیشتر از آن سود برده اند و درنتیجه فاصله بین فقیر و غنى افزایش پیداکرده است.
هیچ کشورى مایل نیست فاصله فقیر و غنى زیاد بشود چون این معضل باعث بى ثباتى حکومت مى شود. براین اساس کشورهاى توسعه یافته تدابیرى اندیشیدند تا فقرا و اقشار کم درآمد نیز بتوانند به اینترنت دسترسى پیدا کنند. در دهه گذشته عرصه جهانى و بین المللى هم شکاف دیجیتالى میان کشورهاى مختلف تشخیص داده شد. این شکاف دیجیتالى موضوع بسیارى از سمینارها و کنفرانس ها در سراسر جهان شد. ماحصل این مباحث این بود همانطور که شکاف بین فقیر و غنى عامل بى ثباتى حکومت ها و کشورها مى شود، به همین ترتیب، شکاف بین کشورهاى فقیر و غنى در جهان باعث بى ثباتى در عرصه جهانى مى شود و باید براى رفع آن تدابیرى اتخاذ شود. به مصلحت نظام بین المللى هم نیست که یک کشور، بسیار فقیر و کشورى دیگر بسیار غنى باشد.
زیرا اگر افراد به شدت فقیر شوند ممکن است سعى کنند از طریقى به دیگران ضربه بزنند. به همین دلیل خیرخواهى براى فقرا به نفع کشورهاى غنى هم خواهد بود.
به هر حال اغنیا مى خواهند زندگى با ثباتى داشته باشند. در نتیجه سازمان ملل هم به عنوان یک نهاد بین المللى تلاش کرد با تخصیص بودجه هاى مختلف به کمک کشورهاى توسعه نیافته بشتابد و آنها را تحت پوشش قرار دهد.
ما در کشورمان در این زمینه کارهاى محدودى انجام داده ایم ولى در سطح کشور برنامه اى جدى و منسجم براى اینکه فقرا به اینترنت دسترسى پیدا کنند و شکاف دیجیتالى در کشور شکل نگیرد نداشته ایم. در چند سال گذشته هم که طرح توسعه کاربرى فناورى ارتباطات و اطلاعات (تکفا) به اجرا درآمد، چنین اتفاقى نیفتاد و حتى هدفگذارى مشخصى نیز در این طرح براى کاهش شکاف دیجیتالى در کشور انجام نشده بود.
از آن پس در اسناد سازمان ملل از فناورى اطلاعات به عنوان ابزارى براى ساختن دنیایى صلح آمیز، عادلانه تر و بهتر یاد شده است. به اعتقاد شما این فناورى به چه شکل مى تواند در توسعه و فقر زدایى مؤثر باشد؟
با توجه به اینکه یکى از عوامل مؤثر بر فقرزدایى ایجاد اشتغال است، در چنین وضعیتى این سؤال مطرح مى شود که آیا فناورى اطلاعات، اشتغال زا است یا اشتغال زدا! براى پاسخ دادن به این سؤال باید تحولات مشابه در انقلاب صنعتى را بررسى کنیم. در عصر صنعتى وقتى بیل مکانیکى درست شد، آیا ساخت آن اشتغال زدا بود و یا اینکه اشتغال ایجاد کرد. تا وقتى که بیل مکانیکى نبود امکان داشت دهها کارگر محدوده اى از زمین را ظرف یک روز حفر کنند و غذاى بخور و نمیرى براى خانواده شان تهیه کنند.
اما با اختراع بیل مکانیکى، نیازى به آن همه کارگر نداشتیم. در آن وقت نیاز به یک راننده بیل مکانیکى پیدا کردیم. بنابراین یک شغل ایجاد کردیم و دهها شغل را از بین بردیم. با ساده نگرى مى توان گفت بیل مکانیکى اشتغال زدا است و نباید آن را درست کنیم.تا کارگران از نان خوردن نیفتند.اما آدمها عاقل تر از این بودند که دچار چنین اشتباهى شوند. چون ساختن بیل مکانیکى فرصت هاى جدیدى را ایجاد مى کند. اگر دیروز به کارگر بیل زن نیاز بود، امروز به راننده بیل مکانیکى و لودور نیاز است و به کسانى نیاز داریم که در خط تولید و پشتیبانى و تعمیرات چنین ماشین آلاتى کار بکنند و در ضمن از معرفت و دانش انسانى بالاترى برخوردار باشند. کار حفارى را یک ماشین مى تواند انجام دهد و ما هم باید بپذیریم که شأن و منزلت انسانى در بیل زدن نیست.
پس تا این مرحله این فناورى اشتغال زدا است و اشتغال هاى کاذب و غیرلازم را از بین مى برد. در عوض در جامعه اطلاعاتى نیازمند تخصص هاى جدید هستیم. راه اندازى یک وب سایت نیازمند انواع و اقسام تخصص هاى مرتبط با فناورى اطلاعات است. بنابراین برایند کار مثبت است و شغل هاى کم ارزش تر را از بین مى برد و در عوض نیاز به شغل هاى ارزشمند ایجاد مى شود. در جامعه جدید شغل هایى که هوش و ذکاوت انسانى لازم دارند بیشتر مورد نیاز هستند. نمونه عملى اشتغال زدایى جدى ایجاد شده کشورهاى هند، ایرلند، ایالات متحده، کانادا و امارات متحده عربى هستند. در این کشورها توسعه فناورى اطلاعات علاوه بر درآمدزایى بالا موجب ایجاد اشتغال زیاد شده است.

از سایت  www.ayandehnegar.org

پنجشنبه 17 آبان 1386

 

سهم صدا و سیما در توسعه ی آی تی كشور

 

توسعه دانش و فناوری در هر كشوری باید با اهداف و راهبردهای كلانی صورت گیرد و به همین خاطر از تمامی امكانات عمومی همچون دانشگاه، مدرسه، سازمان‌ها و ارگان‌های اقتصادی، فرهنگی و... باید به عنوان ابزاری برای رسیدن به این هدف استفاده كرد. توسعه دانش و فناوری ضمن بالابردن كارایی عمومی در جوانب مختلف، باعث افزایش سرعت و شفافیت در اطلاع رسانی می‌شود و مهم‌ترین بستر توسعه، امنیت فكری و دموكراسی به معنای خاص و برابری عمومی در بهره برداری از فرصت‌ها و منابع است.


یكی از بزرگ‌ترین ثروت‌ها و سرمایه‌های ملی در ایران كه به
 صورت انحصاری به فعالیت می‌پردازد، صدا و سیما است كه بنا به ماهیت خاص خود دارای كاركردهای مختلف اقتصادی، اطلاع رسانی، تبلیغاتی، آموزشی و فرهنگی است. اولویت بندی مدیران برای پوشش عملی هر یك از این كاركردها در مقوله‌های روز جامعه می‌تواند نقش مهمی در توسعه مباحث مختلف و در نهایت توسعه كشور بازی كند. امروزه هیچ‌كس قدرت و توان عظیم رسانه‌ها را در مهندسی اجتماعی نفی نمی‌كند. انواع مختلف رسانه‌های مكتوب، صوتی و تصویری دارای كاركردهای عمیقی در ایجاد توجه ملی به موضوعات گوناگون هستند و لذا می‌توانند افكار و ظرفیت‌های موجود در كشور را به سمت و سوی مشخصی هدایت كنند. سازمان صدا و سیما، به عنوان بزرگ‌ترین قدرت رسانه‌ای كشور با مدیریت متمركز، سال‌هاست كه با روش‌ها و رویه‌های ثابتی به فعالیت می‌پردازد. درآمد‌های سرشار، تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی متخصص، ظرفیت بسیار زیاد تولید و پخش در ابعاد بین المللی، ملی و استانی، وجود چندین كانال تلویزیونی و رادیویی عمومی و تخصصی، بازار بدون رقیب و پیكره بزرگ سازمانی، شرایطی را برای سازمان صدا و سیما به وجود آورده است كه مدیریت و هدایت كلان آن برای تطابق با نیازهای روز جامعه و پیشرفت‌های جهانی سخت و دشوار شده است.

از سال 2001 و با آغاز تلاش بخش‌های
 مختلف در كشور برای توسعه فناوری اطلاعات، صدا و سیما هیچ گاه استراتژی مشخصی برای پیش گرفتن رویكردی در توسعه فناوری اطلاعات نداشته است. این سازمان می‌تواند در مقوله‌های آموزشی، فرهنگ سازی، اقتصادی و مدیریتی حوزه فناوری اطلاعات كشور تاثیر بسزایی داشته باشد اما...؟ 

اختصاص حداقل زمان ممكن به برنامه‌های مختلف
 مرتبط با فناوری اطلاعات برای بازار میلیونی مخاطبانی كه به انحاء مختلف با فناوری اطلاعات سر و كار دارند، باعث شده است تا افراد علاقه‌مند به این حوزه رسانه اول خود را اینترنت بدانند و تمامی اخبار و رویداد‌های IT را از طریق اینترنت دنبال كنند. ضعفی كه همیشه گریبانگیر صدا و سیما بوده و خواهد بود، از دست دادن چنین مخاطبانی است چرا كه اینترنت با تعامل اطلاعاتی دو سویه و امكان تراكنش‌های متنی، صوتی، تصویری به صورت لحظه‌ای، ویژگی‌های كامل یك رسانه را دارد و به خوبی توانسته جای صدا و سیما را بگیرد.

امیدواریم مسوولان این سازمان عریض و طویل به فكر
 افتاده و رویكرد جدی‌تری برای بهره‌برداری از منابع خود در جهت توسعه عمومی فناوری اطلاعات كه نیاز حیاتی زیستن در دنیای امروز است اتخاذ كنند.

 

منبع : http://ITPU.parsbb.com/viewtopic.php?t=102

 


سه شنبه 15 آبان 1386

به نام خدای بخشاینده ی مهربان

دوستان خوبم ، سلام . . .  بازم خدمتتون رسیدیم با مطالب جالبی از دنیای بی انتهای فناوری اطلاعات ...

امروز برای شما عزیزان ، به درخواست یکی از دوستان خوب ورودی جدید ، که در رابطه با سیستمهای اطلاعاتی نیازمند اطلاعاتی بودند ، در خدمتتون هستیم . امیدواریم شما هم از این اطلاعات استفاده ی کافی رو ببرید .

در مرحله ی اول باید بدانیم که سامانه یا سیستم اطلاعاتی جیست ؟

سامانه (سیستم) اطلاعاتی ماحاصل عملکرد فن آوری اطلاعات بوده که توسط آن داده ها جمع آوری و طبقه بندی می شوند تا مجدداً مورد بهره برداری قرار گیرند .

انواع  سامانه های اطلاعاتی عبارتند از :

 • سامانه (سیستم) مدیریت محتوا _(CMS)  Content Management system

 • سامانه (سیستم) اطلاعات اجرایی _ (EIS) Executive Information system

 • سامانه (سیستم) مدیریت اطلاعات _ Management Information system (MIS)

 • سامانه (سیستم) اطلاعات استراتژیک _  Strategic Information system (SIS) 

 • سامانه (سیستم) پشتیبانی تصمیم گیری _ Decision support system (DSS)

 • سامانه (سیستم) مدیریت مستندات _Document Management system (DMS) 

 • سامانه (سیستم) پشتیبانی مدیریت _ Management support system (MSS)  که خود ترکیبی از DSS و EIS می باشدکه در این پایگاه اطلاع رسانی (وب سایت) سعی نموده ایم تا مردم عزیز کشورمان را با سامانه (سیستم) مدیریت محتوا (CMS) بیشتر آشنا کنیم .

در واقع سیستم های اطلاعاتی به بازخورنیز نیازدارند . بازخورعبارت است ازخروجی كه به افراد مناسبی ازسازمان برگشت داده می شود ، تا آنان بتوانند مرحله ورودی را اصلاح یا ارزیابی نمایند .

ازلحاظ تكنیكی یك سیستم اطلاعاتی رامی توان به عنوان مجموعه ای ازاجزاء مرتبط كه اطلاعات راجمع آوری ( یا بازیابی ) ، پردازش ، ذخیره و توزیع می كنند ، درنظر گرفت . این اطلاعات برای تصمیم گیری و كنترل در سازمان مورد استفاده واقع می شوند . علاوه براستفاده ای كه ازاطلاعات درتصمیم گیری ، هماهنگی و كنترل به عمل می آید ، سیستم های اطلاعاتی می توانند به مدیران وكاركنان برای تجزیه  و تحلیل مشكلات ، بصری كردن مقولات پیچیده و ساخت محصولات جدید كمك نمایند .  سیستم های اطلاعاتی ممكن است شامل اطلاعاتی درباره ی افراد مهم ، محل های مهم ، چیزهای دیگری درسازمان یا در محیطی كه سازمان را احاطه نموده است ، باشند .  فعالیتهای یك سیستم اطلاعاتی ، اطلاعات مورد نیاز سازمانها برای تصمیم گیری ، عملیات كنترلی ، تجزیه  و تحلیل مشكلات  و خلق محصولات یا خدمات جدید را بدست می دهد . این فعالیتها ، ورودی ، پردازش وخروجی سیستم می باشند .  ورودی داده های جدید ازسازمان یا محیط خارجی آن كسب یا جمع آوری می نماید . پردازش ، این داده های خام رابه شكل بامعنی تری تبدیل می نماید .  خروجی ، اطلاعات پردازش شده رابه افرادیافعالیتهایی كه از آنها استفاده می كنند ، منتقل می نماید . سیستم های اطلاعاتی به بازخور نیز نیاز دارند . بازخورعبارت است ازخروجی كه به افراد مناسبی از سازمان برگشت داده می شود ، تا آنان بتوانند مرحله ورودی را اصلاح یا ارزیابی نمایند . دراینجا موضوع مورد توجه ما ، سیستم های رسمی ، سازمانی و كامپیوتر (CBIS) هستند .  سیستم های رسمی براساس تعاریف پذیرفته شده از داده ها و فرایندها برای جمع آوری ، ذخیره ، پردازش ، توزیع  و استفاده از داده ها شكل می گیرند . سیستم های رسمی كه دراینجا تشریح  می شوند ، ساخت یافته هستند .  یعنی درتطابق قوانین از پیش تعریف شده ای كه نسبتاً ثابت هستند و به سادگی تغیر نمی كنند ، عمل می نمایند . سیستم های اطلاعاتی غیر رسمی ( مثل شبكه پشت سرافراد حرف زدن درادارات ) ، برعكس براساس توافقات غیرصریح وقوانین اعلام نشده ی رفتاری عمل می كنند . هیچ توافقی درتعریف اطلاعات یا نحوه ی ذخیره سازی و پردازش آن وجود ندارد . این سیستم ها برای حیات سازمان اهمییت اساسی دارد ، ولی تجزیه  و تحلیل كیفیت آنها فراتر از حوزه دید این متن می باشد .  سیستم های اطلاعاتی رسمی ممكن است كامپیوتری یا رسمی باشند . سیستم های دستی از تكنولوژی مداد و كاغذ سود می برند . این سیستم های دستی برای جوابگویی به نیازهای مهم ، استفاده می شوند ولی آنها هم مورد بحث این متن نیستند . سیستمهای اطلاعاتی كامپیوتری ( CBIS ) برعكس ازسخت افزار كامپیوتر و تكنولوژی نرم افزاری برای پردازش و توزیع اطلاعات استفاده می كنند . ازاینجا به بعد وقتی ازعبارت سیستم اطلاعاتی استفاده می كنیم ، منظور CBIS می باشد : سیستم های رسمی سازمانی كه برفناوری رایانه تكیه می كنند.
  دیدگاه كسب وكاردرمورد سیستم اطلاعاتی
از یك دیدگاه كسب كار و مدیریتی،سیستم های اطلاعاتی بسیار فراتر از ماشینهای ورودی –  پردازش - خروجی هستند كه درخلاء عمل می كنند . ازدیدگاه كسب و كار یك  سیستم  اطلاعاتی ، یك راه حل سازمانی ومدیریتی براساس فناوری اطلاعات در برابر چالشی است كه ازسوی محیط  تحمیل می شود . این تعریف رابه دقت بررسی كنید ، زیرا این تعریف بر ماهیت سازمانی و مدیریتی سیستم اطلاعاتی تاكید دارد : سیستم های اطلاعاتی راه حل های كلان سازمانی برای چالشها و مشكلات ایجاد شده درمحیط كسب و كار می باشند . برای درك سیستم های اطلاعاتی برای آشنابودن در زمینه سیستم های اطلاعاتی درمقابل آشنا بودن درزمینه كامپیوتر، یك مدیرباید ابعاد جامع تری از سازمان ، مدیریت و فناوری اطلاعاتی سیستم ها ، و قدرت آنها برای ارائه راه حل برای چالش های كاری كه دراین متن توضیح داده می شوند را درك كند . برای طراحی و استفاده موثر از سیستم های اطلاعاتی ، باید ابتدا محیط ، ساختار ، عملكرد و سیاستهای سازمانی  و نیز نقش مدیریت و تصمیم گیری مدیریت  را درك  نمود ، سپس باید قابلیتها و فرصتهای ایجاد شده توسط فناوری اطلاعاتی معاصر را در ارائه راه حل بررسی نمود .

منابع :

سایت :  wizact

 

سایت : ITMaagement


دوشنبه 7 آبان 1386

به نام حضرت دوست

ده معجزه ی عصر ارتباطات و فن آوری اطلاعات

مبتكران و مبدعان فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، هر روزه در حال تغییر و تحول در تولیدات ، گسترش محصولات و نواندیشی هستند .

 دقیق تر شدن، سریع تر شدن ، به روز بودن ، دسترسی آسان تر و كاربرد راحت تر از موارد این پیشرفت های روز به روز در زمینه ی تكنولوژی های ارتباطی است كه ذهن كاربر را برای انتخاب گزینه ی مورد نیاز ، به تكاپو وا می دارد .

البته در این میان شما هیچ وقت تنها نخواهید بود و رسانه های جمعی ( از جمله مهمترین آنها ، وبلاگ ها و سایت های اینترنتی ) به سرعت ، سیستم ها و نرم افزارهای جدید را كه در حال رشد و ترقی ( موفق شدن ) هستند ، به شما معرفی می كنند .

10 فن آوری و ایده ی جدید كه دنیای اطلاعات را دگرگون كرده اند و برای صاحبان شان بسیار درآمد زا هستند ، به شرح زیر می باشند  :

 

ادامه ی مطلب در ادامه ی مطلب !

 

 

 

 

ادامه مطلب

شنبه 21 مهر 1386

 

دولت الكترونیك،شعار بدون عمل

 

کشوری مانند کره‌جنوبی که در سال 2000 حدود 19 میلیون نفر کاربر اینترنتی داشت، در سال 2006 آمار كاربران را به نزدیک 34 میلیون رساند و به ‌عبارتی، در مدت 6 سال ضریب نفوذ اینترنت را از 6/39 درصد به 67 درصد ارتقا داد (جمعیت کره جنوبی در سال 2006 کمی بیشتر از 50 میلیون نفر اعلام شده است)، حال آن که در کشور ما و با وجود جامعه بسیار جوان ضریب نفوذ اینترنت به 16 درصد هم نمی‌رسد و همین 16 درصد هم با موانع رسمی و غیررسمی بسیاری برای دسترسی به اینترنت مواجهند.

 

برای خواندن ادامه مطلب بر روی ادامه مطلب كلیك كنید

 

ادامه مطلب

شنبه 31 شهریور 1386

 

تعرفه‌ی پیام كوتاه تلفن همراه در كشور!

 

تعرفه‌ی فعلی ارسال پیام کوتاه به وسیله‌ی تلفن همراه غیرعادلانه است و بر اساس بررسی‌های مربوط به مستندات فنی و توجیه اقتصادی، باید كاهش داده شود؛ این درخواست سازمان بازرسی كل كشور است كه پس از بررسی‌های انجام شده توسط بازرسان این سازمان اعلام شده و این سوال را ایجاد كرده كه آیا تعرفه‌ی پیام كوتاه تلفن همراه در كشور از ابتدا غیرعادلانه تعیین شده است؟

برای خواندن این مطلب كه مربوط به همه می شود

 بر روی ادامه مطلب كلیك كنید.

 

ادامه مطلب

پنجشنبه 29 شهریور 1386

 

«IR»  دامنه‌هایی كه ملی نیستند!

 

ایتنا - مركز پژوهش‌های بنیادی چند سال پیش و در پی آزاد كردن دامنه‌های IR و عدم اطلاع‌رسانی درباره این موضوع، رانتی را برای برخی افراد خاص ایجاد كرد كه مطمئنا روزی قابل پیگیری خواهد بود.

برای خواندن ادامه این  مطلب جنجالی

 بر روی ادامه مطلب كلیك كنید

 

ادامه مطلب

شنبه 10 شهریور 1386

 

عقب ماندگی شورای عالی IT از اهداف پیش‌بینی شده

 

با توجه به موارد ذکر شده در این گزارش، به علت عدم تناسب اقدامات انجام شده توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اهداف مصوب برنامه، عملکرد این حوزه مثبت ارزیابی نمی‌گردد.

برای خواندن گزارش بر روی ادامه مطالب كلیك كنید.

 

ادامه مطلب

 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2  

آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic