بسم الله . . .

 

ثانیه ها در گذرند . . .

بی مهابا . . . در پی هم !

همه دنبل طرحی تازه . . . نقشی زیبا . . . بویی دلربا . . .

هیچکس نمی داند که تو . . . آری خود تو . . .

بهار را

    جلوه ساز همه زیبایی ها کردی و"طرحی نو در انداختی . . ."

نمی دانم ! امسال آنی خواهم بود که مرا به آن نیت سرشتی ؟

تو می دانی و بس . . .

پروردگارا !

امسال ما را لایق دیدار بگردان . . . دیدار تنها نقاش عدالت . . .

که تو بهتر ازهر عاشقی می دانی که چه طرحی و چه نقشی و چه

جلوه ای برای این  مرز ناسوت ، به رسم عشق . . .

                    به رسم دلداگی . . .

                                       به رسم تو . . .

                                                             در سر دارد . . .

 

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم

 

چه بگویم!؟ که غم از دل برود چون تو بیایی . . .

 

سال نو مبارک . . .