. . . بسم الله . . .

 

بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار

خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

 

طولانی تر شدن تابش آفتاب را به شما تبریک می گوییم .

وبلاگ علمی - مهندسی ITPU