به نام خدا


دوستان عزیز و حامیان همیشگی دیسکاشن ، سلام.
همانند ترم های گذشته و برای چهارمین بار ، قصد داریم تا برای انتخاب مدیر و دبیر جدید جلسات (مدیر و دبیر دوره ی پنجم دیسکاشن) انتخاباتی را در این جلسه ی دیسکاشن برگزار کنیم.

تاریخ جلسه : چهارشنبه 1 آبان 1387
زمان جلسه : از ساعت 16:30 تا 18:00
مکان جلسه : کلاس 211 دانشکده ی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

از همه ی علاقمندان به دیسکاشن و دانشجویان فناوری اطلاعات  همه ی ورودی ها و به ویژه دانشجویان ورودی 87 دعوت می شود تا با شرکت در این جلسه در انتخاب مدیر و دبیر جدید سهیم باشند.
به امید دیدار ، خدانگهدار.