یک دیسکاشن به یاد ماندنی و یک خداحافظی تلخ!

خانم فضیلت هم از دانشگاهمون رفت ولی همیشه در قلب بچه های آی تی پی یو هست!