به نام خدای بخشاینده ی مهربان

دوستان خوبم ، سلام . . .  بازم خدمتتون رسیدیم با مطالب جالبی از دنیای بی انتهای فناوری اطلاعات ...

امروز برای شما عزیزان ، به درخواست یکی از دوستان خوب ورودی جدید ، که در رابطه با سیستمهای اطلاعاتی نیازمند اطلاعاتی بودند ، در خدمتتون هستیم . امیدواریم شما هم از این اطلاعات استفاده ی کافی رو ببرید .

در مرحله ی اول باید بدانیم که سامانه یا سیستم اطلاعاتی جیست ؟

سامانه (سیستم) اطلاعاتی ماحاصل عملکرد فن آوری اطلاعات بوده که توسط آن داده ها جمع آوری و طبقه بندی می شوند تا مجدداً مورد بهره برداری قرار گیرند .

انواع  سامانه های اطلاعاتی عبارتند از :

  • سامانه (سیستم) مدیریت محتوا _(CMS)  Content Management system

  • سامانه (سیستم) اطلاعات اجرایی _ (EIS) Executive Information system

  • سامانه (سیستم) مدیریت اطلاعات _ Management Information system (MIS)

  • سامانه (سیستم) اطلاعات استراتژیک _  Strategic Information system (SIS) 

  • سامانه (سیستم) پشتیبانی تصمیم گیری _ Decision support system (DSS)

  • سامانه (سیستم) مدیریت مستندات _Document Management system (DMS) 

  • سامانه (سیستم) پشتیبانی مدیریت _ Management support system (MSS)  که خود ترکیبی از DSS و EIS می باشدکه در این پایگاه اطلاع رسانی (وب سایت) سعی نموده ایم تا مردم عزیز کشورمان را با سامانه (سیستم) مدیریت محتوا (CMS) بیشتر آشنا کنیم .

در واقع سیستم های اطلاعاتی به بازخورنیز نیازدارند . بازخورعبارت است ازخروجی كه به افراد مناسبی ازسازمان برگشت داده می شود ، تا آنان بتوانند مرحله ورودی را اصلاح یا ارزیابی نمایند .

ازلحاظ تكنیكی یك سیستم اطلاعاتی رامی توان به عنوان مجموعه ای ازاجزاء مرتبط كه اطلاعات راجمع آوری ( یا بازیابی ) ، پردازش ، ذخیره و توزیع می كنند ، درنظر گرفت . این اطلاعات برای تصمیم گیری و كنترل در سازمان مورد استفاده واقع می شوند . علاوه براستفاده ای كه ازاطلاعات درتصمیم گیری ، هماهنگی و كنترل به عمل می آید ، سیستم های اطلاعاتی می توانند به مدیران وكاركنان برای تجزیه  و تحلیل مشكلات ، بصری كردن مقولات پیچیده و ساخت محصولات جدید كمك نمایند .  سیستم های اطلاعاتی ممكن است شامل اطلاعاتی درباره ی افراد مهم ، محل های مهم ، چیزهای دیگری درسازمان یا در محیطی كه سازمان را احاطه نموده است ، باشند .  فعالیتهای یك سیستم اطلاعاتی ، اطلاعات مورد نیاز سازمانها برای تصمیم گیری ، عملیات كنترلی ، تجزیه  و تحلیل مشكلات  و خلق محصولات یا خدمات جدید را بدست می دهد . این فعالیتها ، ورودی ، پردازش وخروجی سیستم می باشند .  ورودی داده های جدید ازسازمان یا محیط خارجی آن كسب یا جمع آوری می نماید . پردازش ، این داده های خام رابه شكل بامعنی تری تبدیل می نماید .  خروجی ، اطلاعات پردازش شده رابه افرادیافعالیتهایی كه از آنها استفاده می كنند ، منتقل می نماید . سیستم های اطلاعاتی به بازخور نیز نیاز دارند . بازخورعبارت است ازخروجی كه به افراد مناسبی از سازمان برگشت داده می شود ، تا آنان بتوانند مرحله ورودی را اصلاح یا ارزیابی نمایند . دراینجا موضوع مورد توجه ما ، سیستم های رسمی ، سازمانی و كامپیوتر (CBIS) هستند .  سیستم های رسمی براساس تعاریف پذیرفته شده از داده ها و فرایندها برای جمع آوری ، ذخیره ، پردازش ، توزیع  و استفاده از داده ها شكل می گیرند . سیستم های رسمی كه دراینجا تشریح  می شوند ، ساخت یافته هستند .  یعنی درتطابق قوانین از پیش تعریف شده ای كه نسبتاً ثابت هستند و به سادگی تغیر نمی كنند ، عمل می نمایند . سیستم های اطلاعاتی غیر رسمی ( مثل شبكه پشت سرافراد حرف زدن درادارات ) ، برعكس براساس توافقات غیرصریح وقوانین اعلام نشده ی رفتاری عمل می كنند . هیچ توافقی درتعریف اطلاعات یا نحوه ی ذخیره سازی و پردازش آن وجود ندارد . این سیستم ها برای حیات سازمان اهمییت اساسی دارد ، ولی تجزیه  و تحلیل كیفیت آنها فراتر از حوزه دید این متن می باشد .  سیستم های اطلاعاتی رسمی ممكن است كامپیوتری یا رسمی باشند . سیستم های دستی از تكنولوژی مداد و كاغذ سود می برند . این سیستم های دستی برای جوابگویی به نیازهای مهم ، استفاده می شوند ولی آنها هم مورد بحث این متن نیستند . سیستمهای اطلاعاتی كامپیوتری ( CBIS ) برعكس ازسخت افزار كامپیوتر و تكنولوژی نرم افزاری برای پردازش و توزیع اطلاعات استفاده می كنند . ازاینجا به بعد وقتی ازعبارت سیستم اطلاعاتی استفاده می كنیم ، منظور CBIS می باشد : سیستم های رسمی سازمانی كه برفناوری رایانه تكیه می كنند.
  دیدگاه كسب وكاردرمورد سیستم اطلاعاتی
از یك دیدگاه كسب كار و مدیریتی،سیستم های اطلاعاتی بسیار فراتر از ماشینهای ورودی –  پردازش - خروجی هستند كه درخلاء عمل می كنند . ازدیدگاه كسب و كار یك  سیستم  اطلاعاتی ، یك راه حل سازمانی ومدیریتی براساس فناوری اطلاعات در برابر چالشی است كه ازسوی محیط  تحمیل می شود . این تعریف رابه دقت بررسی كنید ، زیرا این تعریف بر ماهیت سازمانی و مدیریتی سیستم اطلاعاتی تاكید دارد : سیستم های اطلاعاتی راه حل های كلان سازمانی برای چالشها و مشكلات ایجاد شده درمحیط كسب و كار می باشند . برای درك سیستم های اطلاعاتی برای آشنابودن در زمینه سیستم های اطلاعاتی درمقابل آشنا بودن درزمینه كامپیوتر، یك مدیرباید ابعاد جامع تری از سازمان ، مدیریت و فناوری اطلاعاتی سیستم ها ، و قدرت آنها برای ارائه راه حل برای چالش های كاری كه دراین متن توضیح داده می شوند را درك كند . برای طراحی و استفاده موثر از سیستم های اطلاعاتی ، باید ابتدا محیط ، ساختار ، عملكرد و سیاستهای سازمانی  و نیز نقش مدیریت و تصمیم گیری مدیریت  را درك  نمود ، سپس باید قابلیتها و فرصتهای ایجاد شده توسط فناوری اطلاعاتی معاصر را در ارائه راه حل بررسی نمود .

منابع :

سایت :  wizact

 

سایت : ITMaagement