کاربران پیغامگیر  یاهو  در معرض خطر جدید

 

با گذشت تنها یک هفته از انتشار آسیب پذیری جدید یاهو مسنجر باگ جدیدی برای این نرم افزار پر طرفدار منتشر شد که به نفوذگران امکان دسترسی به سیستم های کاربران را میدهد.
آسیب پذیری ناشی از یک اشکال در یکی از فایلهای یاهو مسنجر میباشد که در هنگام بازدید کاربر از یک وب سایت مخرب امکان اجرای کدهای دلخواه نفوذگر در سیستم او بوجود می اید.
در حال حاضر تمام کاربرانی که از نسخه های مختلف این برنامه که پیش از 8 شهریورماه 86 دانلود شده است در معرض خطر میباشند.
برای ایمن شدن در مقابل این باگ کافیست نسخه ی جدید پیغامگیر یاهو را دریافت و نصب نمایید، رسانه امنیت دیجیتال توصیه می کند تا پیش از بروزرسانی از باز نمودن وب سایتهای مشکوک و نامطمئن خودداری نمایید .