عقب ماندگی شورای عالی IT از اهداف پیش‌بینی شده

 

با توجه به موارد ذکر شده در این گزارش، به علت عدم تناسب اقدامات انجام شده توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اهداف مصوب برنامه، عملکرد این حوزه مثبت ارزیابی نمی‌گردد.

برای خواندن گزارش بر روی ادامه مطالب كلیك كنید.

 

 

عقب ماندگی شورای عالی IT از اهداف پیش‌بینی شده


کندی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شوراهای مربوطه در اجرایی کردن اهداف برنامه چهارم توسعه، دستور دکتر احمدی نژاد مبنی بر انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات و دیگر شوراهای حوزه آی.تی و ادغام آنها در یک شورای واحد به منظور رفع موانع بروکراتیک، تسریع در تصمیم‌سازی و افزایش کارایی در این حوزه را به دنبال داشت.

به
 گزارش «الف»، بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی که قبل از انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات کشور و ادغام آن در شوراهای دیگر عرصه فناوری اطلاعات تهیه شده است، با وجود گذشت بیش از دو سال از برنامه چهارم توسعه، در ارتباط با اهداف مصوب برنامه، تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات کشور و میزان پیشرفت پیش‌بینی شده در اجرایی نمودن دولت الکترونیک عملکرد قابل قبولی نداشته است.

بنابراین گزارش، به منظور
 اجرای ماده 4 قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور با هدف تدوین اهداف و سیاست‌های کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و گسترش آن، تعیین وظایف بخش‌های مختلف کشور و نیز تدوین مقررات لازم در مورخه 84.3.11 ابلاغ گردید.

در این راستا، معاونت
 فناوری اطلاعات به عنوان دبیر شورای مزبور جهت اجرای طرح‌های کلان فناوری اطلاعات، تدوین و به‌روزرسانی راهبردها و سیاست‌ها، تهیه و پیاده‌سازی راهکارها و طرح‌های ترویج فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات، نظارت بر تعیین حدود و ثغور و مصادیق بخش خصوصی و تعاونی فعال و... در وزارتخانه مذکور تشکیل گردید. لیکن با گذشت بیش از دو سال از برنامه چهارم توسعه، طرح جامع فناوری اطلاعات تاکنون تهیه نشده است.

برابر ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه، تمهید مقدمات افزایش ضریب
 نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب 50، 35 و 30 درصد آحاد جمعیت و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چندرسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزارنفر و نیز ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور به عنوان وظایف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شده است.

این گزارش می افزاید،
 عدم تعیین نقش واحدهای زیرمجموعه در برگزاری مناقصات و مشخص نشدن میزان اقدامات صورت گرفته در ارتباط با افزایش ظرفیت پهنای باند ارتباطات بین‌المللی، از جمله ایرادات در اجرایی شدن اهداف مقرر برای این وزارتخانه و شوراهای ذیربط می‌باشد.

بررسی‌ها حاکی است کارگروه فیلترینگ نیز جز شرکت در برخی از جلسات
 وزارت کشور هیچ اقدام اجرایی جهت پیاده‌سازی و استفاده از فیلترینگ ایرانی انجام نداده و بر همین اساس، اهداف برنامه چهارم در خصوص میزان کاربران اینترنت برای سال‌های 84-85 و اتصال روستاهای بالای یکصد نفر به شبکه اطلاع‌رسانی به نحو مطلوب تحقق نیافته و با میزان پیش‌بینی شده در برنامه فاصله دارد، به نحوی که از 7200 روستایی که می‌بایست تا سال 85 به شبکه متصل می‌شدند، صرفا 1643 روستا (22 درصد) به شبکه وصل شده‌اند.

گرچه با توجه به نرخ رشد فزاینده فناوری، اجرایی شدن دولت
 الکترونیک هزینه تعاملات میان مردم و حکومت و نیز میان سطوح مختلف حکومتی را کاهش می‌دهد، ولی با گذشت دو سال از شروع برنامه چهارم توسعه و تشکیل کارگروه‌های مختلف، بسیاری از جلسات کارگروه‌ها از نیمه دوم سال 85 فاقد خروجی لازم بوده و جهت پیاده‌سازی دولت الکترونیک تعامل موثری با سایر وزارتخانه‌ها صورت نگرفته و تنها به انجام مکاتباتی محدود با وزارت بازرگانی بسنده شده است.

گزارش در انتها
 می‌افزاید، با توجه به موارد ذکر شده، به علت عدم تناسب اقدامات انجام شده توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اهداف مصوب برنامه، عملکرد این حوزه مثبت ارزیابی نمی‌گردد.

به نظر می رسد، به منظور جلوگیری از
 اعمال سلیقه‌های متفاوت و صرف هزینه‌های تکراری توسط دستگاه‌ها و نیز ایجاد زمینه تحقق اهداف برنامه، تسریع در تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات کشور می‌بایستی هر چه سریع‌تر در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد.

www.ITNA.ir