یكی از بزرگترین سایت های دانلود موسیقی رپ فارسی هك شد.

سایت www.RAP98.com توسط گروه هكری Zone-Focus Security Team هك شده است .