به نام اهورامزدا آفریننده مهربانی

معلوم نیست كه در راس IT كشور چه ‌كسی پاسخگو است

*پنجشنبه 25 مردادماه 1386 - (ITNA)*

 

یكی از اشتباهات رویكردی در حوزه‌ IT ایجاد شوراها و ارگان‌های خرد برای حل مشكلات است درحالی كه باید تشكل واحد و هرم سازمانی ایجاد كنیم كه راس آن مشخص باشد اما در شرایط فعلی مشخص نیست كه در راس IT كشور چه كسی پاسخگو است و بلاتكلیفی موجود در بدنه‌ دولت نیز این جو را به بخش خصوصی منتقل كرده است. نعمت نشاط عضو سازمان نظام‌صنفی رایانه‌یی كشور در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب و با اشاره به تفكیك نشدن ارگان‌هایی كه وظایف قانون‌گذاری یا نظارت را دارند اظهار كرد: نگاه سیاه و سفید به زیرساخت‌های مدیریت IT امكان‌پذیر نیست. او افزود: زیرساخت‌های مدیریتی در سطح كلان به پیش زمینه‌های زیادی نیاز دارد كه همه تاثیرگذار هستند؛ سازمان‌هایی كه قدمت چنین ساله دارند در مقوله‌ جدید فناوری اطلاعات با حلقه‌ مفقود مدیریت مدرن مواجهند. وی ادامه داد: مشكل موجود مدیریت در بحث فناوری اطلاعات است، گرچه در فناوری اطلاعات نیز با ضعف‌هایی رو به رو هستیم و در رده‌بندی‌های IT آخرین رتبه را كسب كردیم اما در مدیریت با مفهوم مدرن فاصله داریم و رویكرد و دیدگاه‌های مختلف مدیریتی نوین را لحاظ نمی‌كنیم. به گفته‌ این كارشناس، اعمال سلیقه‌ و ناآگاهی با اصول تعریف از جمله نارسایی‌های موجود در زیرساخت مدیریت فناوری اطلاعات كشور است. او دولتی بودن را مشكل اساسی دانست و افزود: دولتی بودن در مقوله‌های جدیدی چون فناوری اطلاعات كه ذات پویایی دارند مشكل ساز خواهد بود؛ در دنیا مشاهده شده كه IT در سازمان‌های دولتی قادر به رشد و شكوفایی نخواهد بود و با نگرش كنونی دولت دو دیدگاه مدیریتی نظارتی و اجرایی دچار سردرگمی‌ شده است. به گفته‌ وی مدیریت نظارتی، استراتژیك و سرمایه‌گذاری‌های كلان به طور معمول باید دولتی باشد اما مدیریت اجرایی، توسعه و سطوح پایین‌تر باید به دست بخش خصوصی داده شود تا رشد عملی را به فناوری اطلاعات ارایه دهد. نشاط، شفاف بودن جایگاه IT را الزامی ‌برای این صنعت دانست و تصریح كرد: موازی‌كاری‌ها و عدم شفاف بودن اختیار و عملكردها مشكل كنونی صنعت IT در كشور است. وی ادامه داد: شوراها باید تحت روال و نظام اختیارات وظایفشان كار كنند، علاوه بر این از اعضای با تخصص و تكنیك استفاده كنند تا دیدگاه و نگرش مدیریت مدرن را داشته باشد. به گفته‌ عضو سازمان نظام‌صنفی رایانه‌یی استان یزد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی كشور از دیدگاه بخش خصوصی وظایف اصلی خود را رها كرده است و جایگاهش را از دست داده و بیشتر به ملاحظات دولتی اهمیت قایل می‌شود. او تصریح كرد: از جمله وظایف این ارگان نحوه‌ تنظیم بازار و روان كردن مجوزهاست، همچنین كاهش تعرفه‌های پهنای باند در كشور، تعیین سقف و كف قیمت خدمات مخابراتی و اینترنتی و از همه مهمتر نظارت روی اجرای آن از وظایف این سازمان است كه توجهی به آن نمی‌شود.